Visie en Missie

EHP is een bedrijf wat is opgericht uit de overtuiging dat we de beschikbare vrije recourses moeten gebruiken om het netwerk te ontlasten en een duurzaam alternatief willen bieden voor de gangbare dure en ingewikkelde oplossingen in de markt.

Onze oplossing is even eenvoudig als geavanceerd en is schaalbaar en duurzaam.

Wij zien de toepassing van zonnecollectoren / PV /PVT in combinatie met een warmwateraccu en aangevuld met een ionisatie E-ketel  als de oplossing voor verwarming in zowel lichte industrie, utiliteit- en woningbouw.

Het systeem is zowel voor hoge als lage temperatuur toepassingen geschikt. En kan zowel individueel als collectief (warmtenetten, energiehuisjes) worden ingezet.

70 % van alle energie wordt gebruikt voor verwarming en koeling, bufferen is de meest voor de hand liggende opslag van warmte.

Opslag van warmte in een warmwateraccu bespaart, dure en schaarse grondstoffen voor elektrische baterijen, recycle problematiek, geen brand en ontploffingsgevaar van elektrische accu’s en is budget vriendelijk.

Wij zijn exclusief vertegenwoordiger voor de merken